9. feb. 2012

Referat fra årsmøte 2012 i Haugtussa Quilteklubb

                                      
Onsdag 25. januar 2012 kl. 
19.00 – 20.00 på Solvang skole          

 Tilstede: 14 medlemmer
Saker:
  • 1.   Møtekunngjøring godkjent
Forslag: Innkalling til årsmøte sendes til medlemmene på mail.

  • 2.   Valg av ordstyrer/møteleder
Kirsten Steinsnes Mehus ble valgt

  • 3.   Årsmelding 2011
Gjennomgang av årsmeldingen for 2011 v/Kirsten Steinsnes Mehus
Årsmeldingen godkjent.

  • 4.   Regnskap 2011
Kort gjennomgang av regnskapet for 2011 v/ Kari Vikingstad
Regnskapet godkjent.

  • 5.   Innkomne saker
Forslag om at medlemmene bidrar med grasrotandel gjennom lotto-tipping
til Haugtussa quilteklubb. Vedtatt.

  • 6.   Valg av styre 2012:
Leder:            Svanaug E. Simonsen (ny)
Kasserer:      Kari Vikingstad (ikke på valg)
Sekretær:      Gunvor Midtgaard (ny)
Studieleder:  Anne M. Johnsen (ikke på valg)
Bibliotekar/utstillingsleder: Grete Mortveit (ikke på valg)
Styremedlem/ blogg-ansvarlig: Birthe M. K. Bjørhovde (ny)

  • 7.   Eventuelt: Ingen saker

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar