29. jan. 2013

Årsmøte 2012


Referat fra årsmøte i Haugtussa Quilteklubb  2013
Onsdag 23. januar 2013, kl. 19.00 på Solvang skole.
Tilstede: 13 medlemmer.


       1. Møtekunngjøring godkjent

       2. Valg av ordstyrer/møteleder:

       3. Svanaug Simonsen ble valgt. 
  
       4.  Årsmelding 2012:
    Gjennomgang av årsmelding for 2012 v/Gunnvor Midtgaard
    Årsmelding godkjent.

5. Regnskap 2012:
    Gjennomgang av regnskapet for 2012 v/ Kari Vikingstad
    Regnskapet godkjent.


6. Innkomne saker:

    Vi har til nå sydd tepper til kreftsyke barn. Styret foreslod å utvide dette, slik at teppene
     også kan gis til kronisk alvorlig syke. Pleierne på sykehuset avgjør hvem som skal få.

   Øke styret fra 6 til 7 medlemmer.

   Begge disse sakene ble godkjent.
  1. Valg av styre 2013:
Svanaug Simonsen (Ikke på valg) 
Birthe M K Bjørhovde (Ikke på valg) 
Gunnvor Midtgaard (Ikke på valg) 
Kari Vikingstad (gjenvalgt) 
Toril Froestad (ny) 
Randi Kristiansen (ny) 
Anne Lise A Kleppe (ny) 

Styret har konstituert seg på siste styremøte, og du finner verv, bilde, telefon-nummer og mailadresse til alle på venstre side på bloggen

Om du som styremedlem ønsker fullstendig referat fra årsmøte kan du ta kontakt med en i styret. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar