4. nov. 2011

Klubbkveld onsdag 2. november

Det ble gitt informasjon om førjulsutstillingen og delt ut invitasjon til julemøte onsdag den 7. desember kl. 19.00.
Medlemmer som ikke var tilstede vil få tilsendt invitasjon i posten eller på mail.
Turid Hestenes var på Vestlandstreff i oktober og orienterte om treffet som var i Ålesund.
23 medlemmer møtte på klubbkveld denne gang.